Root Chakra – Luân Xa 1 và những điều cần biết

Luân xa là gì? Luân xa là những trung tâm năng lượng thực hiện vai trò tiếp nhận, đồng hóa và truyền dẫn dòng năng lượng sống (Prana), từ đó đem lại sự hợp nhất giữa tâm trí, cơ thể và linh hồn. Cũng chính vì vậy mà các luân xa liên quan trực tiếp … Continue reading Root Chakra – Luân Xa 1 và những điều cần biết