Grounding – Chạm đất để chữa lành

Mình biết đến khái niệm “Chạm đất” hay “Grounding” khi học Reiki. Trong mỗi session chữa lành Reiki, “Chạm đất” là một phần không thể thiếu đối với người thực hành và người nhận. Chúng mình được dạy rằng trước khi bắt đầu và sau khi trị liệu Reiki, mình cần giúp bản thân và … Continue reading Grounding – Chạm đất để chữa lành