Little macrame choker

Little macrame choker

65.000,0

Rose Quartz (Thạch Anh Hồng) là viên đá của tình yêu vô điều kiện, là biểu tượng của tình bạn, của cái đẹp và của sự thuần khiết.

Green Aventurine (Thạch Anh Xanh) được gọi là “ Viên đá của Cơ Hội và Sự Trù Phú”. Người ta sử dụng đá thạch anh xanh như một lá bùa hộ mệnh mang lại sức khỏe, bình an và may mắn.

Clear Quartz (Thạch anh trắng) là viên đá của vũ trụ, cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ.

Tiger’s Eye (Đá mắt hổ) giúp bạn có thêm sự tự tin và tư duy rõ ràng. Đá cũng bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đá mắt hổ còn đem lại may mắn cho người dùng, và mang lại sự thịnh vượng về tiền bạc.

  • Đá tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng sợi linen (màu kem)
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Rose Quartz is the stone of universal love. It restores trust and harmony in relationships, encouraging unconditional love.

Green Aventurine provides strength, confidence, courage, and happiness. It renews one’s optimism for life and pushes us to take action to acquire what we want in this world.

Clear Quartz is known as the stone of power and amplifies any energy or intention. It is said to protects against negativity, connecting you to your higher self.

Tiger’s Eye is known for its combination of properties that promote vitality and physical action. By activating and balancing the third chakra, the solar plexus, Tiger’s Eye helps you stay grounded and centered, even if you’re surrounded by chaos.

  • natural stones
  • eco-friendly linen cord
  • zero-waste packaging
  • made with love
  • cleansed and charged with sage and Reiki