Thư viện tài liệu

Khám phá các tài liệu (ebooks, pdf,…) và báo cáo khảo sát do team heal.thee thực hiện tại đây.

Sổ Tay (ebooks)

Quản lý căng thẳng (stress)

Sổ tay cung cấp các kiến thức cơ bản về stress và phương pháp giúp bạn quản lý căng thẳng (stress) hiệu quả.

Báo Cáo Khảo Sát (Survey Reports)

Holiday Stress (2023)

Kết quả khảo sát về tình trạng căng thẳng trước, trong và sau các dịp lễ (holiday stress) do team heal.thee thực hiện (2023).

Các Tài Liệu Khác

Self-stress Test

Bảng tự đánh giá ở trang tiếp theo được thiết kế để giúp bạn tự hiểu và đo lường mức độ căng thẳng hoặc áp lực trong cuộc sống hàng ngày của mình.