Heal Your Mind, Body, and Soul

“Healing may not be so much about getting better, as about letting go of everything that isn’t you – all of the expectations, all of the beliefs – and becoming who you are.”

Chữa lành Reiki trực tiếp

Buổi chữa lành sẽ được thực hiện tại không gian ấm áp, thư giãn của La Luna.

Chữa lành Reiki từ xa

Tiếp nhận năng lượng chữa lành Reiki ngay tại nhà của bạn hoặc ở bất cứ đâu bạn cảm thấy an toàn.

Chữa lành Crystal Reiki

Kết hợp năng lượng Reiki và năng lượng diệu kỳ của đá tự nhiên để chữa lành.

Every step taken in mindfulness brings us one step closer to healing ourselves and the planet.
- Thich Nhat Hanh