Lapis Lazuli + Clear Quartz macrame necklace

Lapis Lazuli + Clear Quartz macrame necklace

280.000,0

Lapis Lazuli luôn được biết đến như là một viên đá của hoàng tộc và tâm linh. Nó là một trong những viên đá đầu tiên được dùng trong mở rộng khả năng ngoại cảm và giác quan thứ 6. Lapis còn giúp bạn giảm căng thẳng, giữ tâm hồn luôn bình yên và thanh thản.

Clear Quartz (hay thạch anh trắng) là viên đá của vũ trụ, cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ. Thạch anh trắng tiếp nhận, kích hoạt, lưu trữ và khuếch đại năng lượng vũ trụ; kích thích các chức năng hoạt động của não và tăng cường mức độ tập trung; mang lại sự cân bằng cho tâm hồn.

  • Đá thạch anh tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng dây cói (màu đen)
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Lapis Lazuli has always been known as a stone of royalty and spirituality. Its vibrations are capable of awakening the inner royalty within us and can propel us through the inner journey required to find this piece of ourselves. It is a psychic stone that assists in uncovering the truth through inner vision and finding the truth through the self-knowledge it provides.

Clear Quartz is the most popular and versatile healing stone of all the crystals. It is the most powerful healing stone thought to be able to work on any condition. It is known as the stone of power and amplifies any energy or intention. It is said to protects against negativity, connecting you to your higher self.

  • Lapis Lazuli
  • Clear quartz bead
  • adjustable eco-friendly cord
  • made with love
  • cleansed with sage & charged with Reiki