Rose Quartz + Green Aventurine macrame necklace

Rose Quartz + Green Aventurine macrame necklace

300.000,0

Đá Thạch Anh Hồng (Rose Quartz) là viên đá của tình yêu vô điều kiện, là biểu tượng của tình bạn, của cái đẹp và của sự thuần khiết.
Thạch anh hồng kết nối với luân xa thứ 4 (Heart Chakra). Vậy nên nó giúp bạn mở lòng hơn, dễ dàng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, chia sẻ bớt gánh nặng trong cuộc sống, từ đó làm dịu nhẹ những thương tổn về tinh thần trong hiện tại hay quá khứ.

Đá Thạch Anh Xanh (Green Aventurine) còn được gọi là “Đá của Cơ Hội và Sự Trù Phú”. Người ta sử dụng đá thạch anh xanh như một lá bùa hộ mệnh mang lại sức khỏe, bình an và may mắn. Thạch anh xanh còn giúp bạn có thêm sự tự tin và lòng dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn và đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống.

  • Đá thạch anh tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng dây cói (màu nâu sẫm)
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Rose Quartz is the stone of universal love. It restores trust and harmony in relationships, encouraging unconditional love. Rose Quartz purifies and opens the heart at all levels to promote love, self-love, friendship, deep inner healing and feelings of peace.

Green Aventurine provides strength, confidence, courage, and happiness. It renews one’s optimism for life and pushes us to take action to acquire what we want in this world. This stone urges one to get out of their comfort zone and take on new opportunities.

  • natural stones/beads
  • eco-friendly cord
  • zero-waste packaging
  • made with love
  • cleansed and charged with sage and Reiki

Out of stock