Minimalist bracelet

Minimalist bracelet

50.000,0

Rose Quartz (Thạch Anh Hồng) là viên đá của tình yêu vô điều kiện, là biểu tượng của tình bạn, của cái đẹp và của sự thuần khiết.

Green Aventurine (Thạch Anh Xanh) được gọi là “ Viên đá của Cơ Hội và Sự Trù Phú”. Người ta sử dụng đá thạch anh xanh như một lá bùa hộ mệnh mang lại sức khỏe, bình an và may mắn.

Clear Quartz (Thạch anh trắng) là viên đá của vũ trụ, cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ.

Tiger’s Eye (Đá mắt hổ) giúp bạn có thêm sự tự tin và tư duy rõ ràng. Đá cũng bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm, cả về thể chất lẫn tinh thần.

  • Đá tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng dây cói
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Green Aventurine provides strength, confidence, courage, and happiness. It renews one’s optimism for life and pushes us to take action to acquire what we want in this world.

Clear Quartz is the most popular and versatile healing stone of all the crystals. It is the most powerful healing stone thought to be able to work on any condition.

Rose Quartz is the stone of universal love. It restores trust and harmony in relationships, encouraging unconditional love.

Tiger Eye brings good luck to the wearer. It has the power to focus the mind, promoting mental clarity, assisting us to resolve problems objectively and unclouded by emotions.

  • 100% natural stone
  • cord made from eco-friendly material
  • zero-waste packaging
  • made with love
  • cleansed with sage and charged with Reiki