Rose Quartz – macrame necklace

Rose Quartz – macrame necklace

200.000,0

Thạch Anh Hồng là viên đá của tình yêu vô điều kiện, là biểu tượng của tình bạn, của cái đẹp và của sự thuần khiết.
Thạch anh hồng kết nối với luân xa thứ 4 (Heart Chakra). Vậy nên nó giúp bạn mở lòng hơn, dễ dàng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, chia sẻ bớt gánh nặng trong cuộc sống, từ đó làm dịu nhẹ những thương tổn về tinh thần trong hiện tại hay quá khứ.

  • Đá thạch anh tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng dây cói (màu nâu sẫm)
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Rose Quartz is the stone of universal love. It restores trust and harmony in relationships, encouraging unconditional love. Rose Quartz purifies and opens the heart at all levels to promote love, self-love, friendship, deep inner healing and feelings of peace.

  • natural Rose Quartz
  • eco-friendly cord
  • zero-waste packaging
  • made with love
  • cleansed and charged with sage and Reiki