Snow Quartz + Clear Quartz macrame necklace

Snow Quartz + Clear Quartz macrame necklace

250.000,0

Snow Quartz (Thạch anh tuyết trắng) hỗ trợ bạn trong học tập, giúp bạn buông bỏ những giới hạn và trách nhiệm không cần thiết. Nó là một phương thuốc hoàn hảo giúp bạn vượt qua những nỗi đau đớn và thống khổ.

Về mặt tâm lý, thạch anh tuyết tăng cường sự khéo léo, tế nhị và tinh thần hợp tác. Nó giúp bạn suy nghĩ trước khi phát ngôn. Khi được sử dụng trong thiền, viên đá này sẽ nối kết với trí thông minh tiềm ẩn sâu trong con người bạn, điều bản thân bạn và cả xã hội đã từng phủ nhận.

Clear Quartz (Thạch anh trắng) là viên đá của vũ trụ, cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ. Thạch anh trắng tiếp nhận, kích hoạt, lưu trữ và khuếch đại năng lượng vũ trụ; kích thích các chức năng hoạt động của não và tăng cường mức độ tập trung; mang lại sự cân bằng cho tâm hồn.

  • Đá thạch anh tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng dây cói (màu đen)
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Snow Quartz has a soft feminine energy which can be used to balance the yin and yang energies, align and balance the chakra. Snow Quartz facilitates mental clarity and alertness during meditation. Snow Quartz teaches patience, discretion and discernment within relationships.

Clear Quartz is the most popular and versatile healing stone of all the crystals. It is the most powerful healing stone thought to be able to work on any condition. It is known as the stone of power and amplifies any energy or intention. It is said to protects against negativity, connecting you to your higher self.

  • natural stones
  • eco-friendly cord (color: black)
  • zero-waste packaging
  • made with love
  • cleansed and charged with sage and Reiki