Green aventurine – macrame necklace

Green aventurine – macrame necklace

230.000,0

Đá Thạch Anh Xanh (Green Aventurine) còn được gọi là “Đá của Cơ Hội và Sự Trù Phú”. Màu xanh lá cây của đá thạch anh xanh là màu xanh tự nhiên được xem là do mẹ Thiên Nhiên ban tặng, bởi vậy, người ta sử dụng đá thạch anh xanh như một lá bùa hộ mệnh mang lại sức khỏe, bình an và may mắn.

Thạch anh xanh giúp bạn có thêm sự tự tin và lòng dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn và đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống.

  • Đá thạch anh tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng dây cói (màu đen)
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Green Aventurine provides strength, confidence, courage, and happiness. It renews one’s optimism for life and pushes us to take action to acquire what we want in this world. This stone urges one to get out of their comfort zone and take on new opportunities.

  • 100% natural stone
  • cord made from eco-friendly material
  • zero-waste packaging
  • made with love