Aquamarine – chip beaded bracelet

Aquamarine – chip beaded bracelet

80.000,0

Aquamarine (Hải lam ngọc) – viên ngọc trong lòng đại dương – mang trong mình năng lượng của sự gan cường, của bình an và tĩnh lặng. Aquamarine hỗ trợ bạn các vấn đề về ngại giao tiếp, ngại đứng trước đám đông hay bị người khác hiểu lầm vì cách diễn đạt. Giúp bạn trở nên hoạt ngôn hơn để đạt được mục đích khi giao tiếp.

  • Đá tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng dây cói (màu nâu sẫm)
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Aquamarine is a stone of courage. Its calming energies reduce stress and quiet the mind. Aquamarine has an affinity with sensitive people. It can invoke tolerance of others and overcomes judgmentalism, giving support to those overwhelmed by responsibility.
  • natural Aquamarine
  • eco-friendly cord (color: dark brown)
  • zero-waste packaging
  • made with love
  • cleansed and charged with sage and Reiki

Out of stock