Clear quartz – macrame necklace

Clear quartz – macrame necklace

200.000,0

Clear Quartz (hay thạch anh trắng) là viên đá của vũ trụ, cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ. Thạch anh trắng tiếp nhận, kích hoạt, lưu trữ và khuếch đại năng lượng vũ trụ; kích thích các chức năng hoạt động của não và tăng cường mức độ tập trung; mang lại sự cân bằng cho tâm hồn.

  • Đá thạch anh tự nhiên
  • Được thắt macrame bằng dây cói (màu nâu sẫm)
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Clear Quartz is the most popular and versatile healing stone of all the crystals. It is the most powerful healing stone thought to be able to work on any condition. It is known as the stone of power and amplifies any energy or intention. It is said to protects against negativity, connecting you to your higher self.

  • Natural stone
  • Shichito matgrass cord
  • Wood bead
  • Made with love