Crystal A-Z

Dưới đây là danh sách một số loại đá phổ biến kèm công dụng chữa lành và cách sử dụng. Bạn chọn loại đá mà mình muốn tìm hiểu rồi bấm vào ảnh hoặc tên đá để đọc thêm. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm theo Alphabet ở thanh menu trên. (Lưu ý: Danh sách vẫn đang được cập nhật)

Amazonite

Apatite

IMG_6768-1

Bloodstone

Blue Topaz

Malachite

2da5f0c533afaf14d7514eecda580d9d (1)

Moldavite

Obsidian

Opal

Natural-green-peridot-stone-5mm-round-cut-loose-gemstone-for-jewelry-making-Designer-DIY-stone-4

Peridot

Rhodochrosite-tumblestones

Rhodochrosite

bfdb237ddf34a2b7d3101af9952ee89f

Ruby

still_STMT6.0RD3_8

Sapphire