Crystal A-Z

Dưới đây là danh sách một số loại đá phổ biến kèm công dụng chữa lành và cách sử dụng. Bạn chọn loại đá mà mình muốn tìm hiểu rồi bấm vào ảnh hoặc tên đá để đọc thêm. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm theo Alphabet ở thanh menu trên. (Lưu ý: Danh sách vẫn đang được cập nhật)

Amazonite

Apatite

Bloodstone

Blue Topaz

Malachite

Moldavite

Obsidian

Opal

Peridot

Rhodochrosite

Ruby

Sapphire